Back to Top

Kwiek DIER veterinaire homeopathie Winterswijk, homeopathie voor dieren Achterhoek

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ik ben aangesloten bij de Beroepsvereniging Klassiek Homeopaten voor Dieren (BKHD) en werk volgens de richtlijnen van deze vereniging.


De algemene voorwaarden van de BKHD, waaraan ik mij heb verbonden, vind je hier.


Mocht je vragen hebben na het lezen van de algemene voorwaarden, neem dan gerust contact met me op.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van mijn website

Hieronder geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mijn website aan je aanbiedt.


Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.


Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kwiek dier is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Kwiek dier.


Indien van toepassing

Voor de prijzen die op mijn website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Kwiek dier te mogen claimen of te veronderstellen.


Kwiek dier streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.


De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Ik behoud mij het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.


Kwiek dier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat, waarnaar ik via hyperlinks verwijs.


Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vind je de meest recente versie ervan op deze pagina.