Back to Top

EEN BEHANDELING

acute & chronische klachten, begeleiding, preventieve behandeling

ACUTE KLACHTEN

Bij acute klachten denk je misschien niet direct aan een homeopathische behandeling. Toch zijn er talrijke acute klachten te benoemen waarbij klassieke homeopathie goede diensten bewijzen kan. Denk hierbij aan klachten als diarree, hoefbevangenheid, gewrichtsklachten, reactie op insectenbeten, fysiek & psychisch trauma, ontstekingen, hot spot, abces, wagenziekte en koliek/buikpijn.

Het spreekt voor zich dat je, afhankelijk van de ernst van de situatie, ook contact met je dierenarts opneemt. Mocht je een EHBO-doos met homeopathische middelen in huis hebben, dan kun je, in afwachting van de dierenarts, direct starten met een homeopathische behandeling. Hiermee activeer je niet alleen het zelfherstellend vermogen van je dier, je bevordert daarmee ook een voorspoedig herstel met een kleinere kans op restklachten.

CHRONISCHE KLACHTEN

Verreweg de meeste klachten waar een homeopaat mee te maken krijgt in de praktijk zijn chronisch van aard. In een aantal gevallen is men “uitgedokterd” op regulier gebied, maar wat ook steeds vaker voorkomt, is dat mensen bewust voor homeopathie kiezen, omdat ze een natuurlijke geneeswijze voor hun dier willen.

Wat de reden van komst ook is en voor welke klacht je ook komt, elk dier is welkom. Ik bekijk hem of haar als een individu, in zijn totaliteit, inclusief zijn (klachten uit het) verleden en stem daar de behandeling op af. Hierbij vergeet ik echter niet dat diersoort en ras een grote rol spelen bij het ontstaan van bepaalde klachten. Zo komen bij het ene hondenras vaak huidklachten voor, terwijl het andere hondenras bekend staat om gedragsproblematiek. Hetzelfde geldt voor de verschillende rassen bij katten, paarden en andere diersoorten. Het gaat in alle gevallen om het totaalplaatje dat het dier laat zien en waarop ik behandel.

Lees hier meer over chronische klachten en homeopathie.

BEGELEIDING

Er zijn meerdere situaties in het leven van je huisdier waarbij homeopathische begeleiding uitermate zinvol kan zijn. Dit is het geval bij de begeleiding bij / ondersteuning van operaties, dracht & geboorte, oude dieren, vaccinaties, wormkuren, bijwerkingen van regulier noodzakelijke medicatie en stressvolle situaties zoals vakanties, verhuizingen en vuurwerk.

Voor elk van deze situaties is een aantal middelen beschikbaar die het zelfherstellend vermogen van je dier optimaliseren, waardoor de gebeurtenis zo goed mogelijk doorstaan wordt met zo min mogelijk kwalijke gevolgen.

PREVENTIE

Preventief homeopathisch behandelen kan meerdere vormen aannemen. Veruit de belangrijkste preventieve behandeling bestaat eruit om de constitutie van het dier te versterken. Met de constitutie van een dier bedoel ik de lichamelijke en geestelijke eigenschappen van dit dier die hem maken tot wie hij is, dat wil zeggen de aanleg voor ziekten, de bouw, het skelet, de vacht en het karakter. Door op de constitutie te behandelen met diepwerkende middelen versterken we je dier in zijn essentie en ruimen zoveel mogelijk latente klachten op.

Daarnaast kan preventief homeopathie ingezet worden om de uitbraak van bepaalde ziekten te voorkomen. Meestal wordt één homeopathisch middel ingezet om de risicovolle groep dieren mee te behandelen. Het gaat daarbij dus niet om een individuele, op het dier afgestemde, behandeling.

DE MIDDELEN

klassieke homeopathie, spagyriek, oertincturen, schüssler celzouten, overige middelen

Voor de behandeling van het dier maak ik gebruik van meerdere soorten, natuurlijke, middelen die elk hun eigen specifieke werking hebben. Daarbij is de werkwijze volgens de klassieke homeopathie het uitgangspunt en de spil van de behandeling. Ik werk -uiteraard- met homeopathische middelen, met name in de hoge, energetische LM-potentie en soms ook in de potentie C30. Daarnaast werk ik met spagyrische middelen, oertincturen, Schüssler celzouten, gemmotherapeutische middelen en kruiden. Meestal zet ik één of meerdere van deze middelen in naast een homeopathisch middel, maar de middelen kunnen ook alleenstaand worden ingezet. Bij mijn keuze voor de (combinatie van) middelen spelen factoren mee zoals de aard van de klacht, maar ook de ontstaansgeschiedenis ervan, de erfelijke belasting, medicijngebruik nu en in het verleden, het reactievermogen en de gevoeligheid van het dier. Daarmee is de behandeling specifiek voor dit ene dier. Dit verklaart ook direct waarom twee dieren met dezelfde klacht een verschillend middel kunnen krijgen.

KLASSIEKE HOMEOPATHIE

Binnen de klassieke homeopathie neemt het vraaggesprek tussen patiënt (cq. de eigenaar/eigenaresse van de patiënt) en behandelaar een belangrijke plaats in, zo ook bij mij. Door het stellen van gerichte vragen probeer ik de ziektegeschiedenis van het dier zo compleet mogelijk in beeld te krijgen. Het is namelijk belangrijk dat alle aspecten die mee (kunnen) spelen bij het ontstaan van de klachten, aandacht krijgen in de behandeling.


Ziekte is geen los staand iets dat in één keer ontstaat, maar een proces dat al langere tijd aan de gang is. Dit betekent op zijn beurt ook weer, dat beter worden net zo goed een proces is en niet iets dat van de één op de andere dag gebeurt. Een homeopathische behandeling neemt daarom over het algemeen langere tijd in beslag, met name bij chronische klachten. Aangezien de middelen makkelijk zijn toe te dienen en de behandeling weinig tijd kost en prima is in te passen in het dagelijkse leven, hoeft dit geen enkel bezwaar te zijn

SPAGYRIEK EN OERTINCTUREN

Spagyriek is een natuurlijk product gemaakt uit planten.  De middelen worden bereid met behulp van een alchemistisch proces, waarbij delen van de plant worden losgekoppeld, gezuiverd en weer samengevoegd. De plant ondergaat als het ware een transformatie en de fijne etherische substantie, de innerlijke kracht van de plant die door het proces is vrij gekomen, kan daarna als geneesmiddel het zelfherstellend vermogen van mens en dier stimuleren.


Ik zet spagyrische middelen naast homeopathie in als één of meerdere organen van het dier extra ondersteuning nodig heeft. Daarnaast gebruik ik de middelen ook alleenstaand, bijvoorbeeld bij de begeleiding van vaccinaties of als een dier te gevoelig reageert op homeopathische middelen.


Zoals ik een spagyrisch middel als extra ondersteuning voor een orgaan kan inzetten, kan ik dit ook met een oertinctuur. Een oertinctuur is echter toxisch en heeft een vieze smaak. Het kan dus slechts een beperkte tijd gegeven worden en de toediening kost soms meer moeite. Mijn voorkeur gaat daarom uit naar spagyriek, maar soms wijk ik uit naar een oertinctuur.

SCHÜSSLER CELZOUTEN

Met celzouten ondersteun ik de mineralenhuishouding op celniveau van het dier. De cellen van het lichaam hebben bepaalde mineralen nodig voor de uitoefening van hun taak.  Er kan een verstoring optreden in het proces van opname, inzet en uitscheiding van minerale zouten, waardoor op celniveau een disbalans kan ontstaan. Dit heeft op zijn beurt weer invloed op de balans in het lichaam. Alles hangt immers met elkaar samen.


De verstoring in het proces van opname, inzet en uitscheiding van mineralen kan door verschillende situaties ontstaan. Door de juiste celzouten in te zetten, krijgt de cel de mogelijkheid om zelf tekorten weer aan te vullen. Een celzout is daarom geen voedingssupplement. Na een aantal maanden innemen, is de minerale zoutbalans hersteld en hoeft het celzout niet meer ingenomen te worden.


Dr. Schüssler ontdekte in zijn leven twaalf celzouten. Na zijn dood hebben andere chemici nog vijftien lichaamseigen minerale zouten ontdekt, wat het totaal aan celzouten op zevenentwintig brengt. Over het algemeen werk ik het meeste met de eerste twaalf celzouten.

OVERIGE NATUURLIJKE MIDDELEN

Af en toe schrijf ik aanvullend andere middelen voor dan enkelvoudige homeopathie, spagyriek of celzouten. Het kan dan gaan om complex homeopathie (bijvoorbeeld van het merk Puur), kruiden of gemmotherapeutische middelen.


De gemmotherapeutische middelen worden bereid van delen van planten die zich in een actieve en snel delende groeifase bevinden, zoals bloemknoppen. Deze plantendelen bevinden zich in een stadium van actieve groei en celdeling en bevatten waardevolle groeistoffen: plantaardige groeihormonen (gibberellines, auxines) en groeibevorderende componenten (enzymen, aminozuren).


Kruiden kunnen een gunstige invloed hebben op het gezond houden van het immuunsysteem. Met name bij graseters zoals paarden en koeien kunnen kruiden bijdragen aan een verbetering van de darmflora en daarmee bijdragen aan meer weerstand bij het dier.